Czym jest studium wykonalności i w jakim celu się je opracowuje?

Czym jest studium wykonalności i w jakim celu się je opracowuje?

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że studium wykonalności jest odmianą biznes planu (o czym więcej pod tym linkiem), powszechnie stosowaną przy planowaniu inwestycji, zwłaszcza tych …

 

Wykonywalność planowanego celu

Wykonywalność planowanego celu

Studium wykonalności to nic innego jak odmiana biznes planu, znajdująca swoje zastosowanie szczególnie podczas planowania inwestycji o charakterze infrastrukturalnym oraz niekomercyjnym. Co oznacza ni mniej …

 

Studium wykonalności – dogłębna analiza i ocena projektu

Studium wykonalności – dogłębna analiza i ocena projektu

Studium wykonalności, stanowi rodzaj opracowania, będącego oceną i analizą potencjału projektu. Studium to opracowuje się po to, by wesprzeć proces decyzyjny. Polega ono na obiektywnej …

 

Studium wykonalności – narzędzie umożliwiające dokonanie wiarygodnej oceny projektu

Studium wykonalności – narzędzie umożliwiające dokonanie wiarygodnej oceny projektu

Każdy projekt, zanim zostanie wdrożony, powinien zostać zweryfikowany i oceniony pod kątem zasadności jego realizacji. Dokumentem, dzięki któremu oceny takiej można dokonać jest studium wykonalności.

 

Studium wykonalności projektu – znaczenie w inwestycjach infrastrukturalnych i komunalnych

Studium wykonalności projektu – znaczenie w inwestycjach infrastrukturalnych i komunalnych

Opracowywanie studium wykonalności przed przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej, było rzadkością. Wynikało to zwłaszcza z tego, że studium to było dokumentem, który tak naprawdę …

 

Jak skutecznie pozyskiwać dotacje unijne?

Jak skutecznie pozyskiwać dotacje unijne?

Wychodząc naprzeciw istniejącemu na rynku zapotrzebowaniu, działa wiele firm doradczych, świadczących swoim klientom różną pomoc w zakresie uzyskania dotacji. Pomoc taka nie ogranicza się tylko …

 

Czym jest studium wykonalności projektu?

Czym jest studium wykonalności projektu?

Studium wykonalności stanowi analizę i ocenę potencjału danego projektu (więcej tutaj). Celem studium wykonalności jest wspieranie procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych …

 

Ubieganie się o dotacje a zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Ubieganie się o dotacje a zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej

Dotacje dla firm są niewątpliwie łakomym kąskiem, o zdobycie, którego warto się starać. To ogromna szansa na rozwój firmy, doposażenie jej w niezbędne sprzęty i …

 

Pieniądze dla firmy

Pieniądze dla firmy

Każda firma i to niezależnie od branży, potrzebuje pieniędzy by móc się rozwijać. Inwestycje w nowe technologie, wymiana parku maszynowego czy też produkcja nowych towarów …

 

Studium wykonalności – narzędzie do oceny projektu przez inwestora

Studium wykonalności – narzędzie do oceny projektu przez inwestora

Studium wykonalności jest dokumentem, który umożliwia dokonanie oceny opłacalności danego przedsięwzięcia. Najczęściej jest on zlecany do wykonania przez samego sponsora ze środków, którego finansowany ma …